Přepočet proudu při různém napětí

Tento výpočet byl navrhnut pro obvody se stabilizátorem, DC/DC měničem apod. Kde máme měřitelný proud a napětí například na stabilizovaném zdroji s ampérmetrem a voltmetrem. Na něm zapojen obvod (stabilizátor, měnič...) a dokážeme na výstupu obvodu změřit napětí, ale nedokážeme měřit proud. Jednoduše zadáním hodnot, zjistíme proud tekoucí na výstupu.

Níže zadejte vstupní proud, napětí a výstupní napětí.

Vstupní proud:
A
Vstupní napětí:
V
Výstupní napětí:
V