Výpočet předřadného odporu pro LED diodu

Zadávejte vše v základních jednotkách! (tj Volty a Ampéry.)

Napájecí napětí:

Napětí LED diody:

Proud tekoucí LED diodou:

Pro přehled uvádím typické napětí na LED diodách.